Ανεβαίνει μέχρι τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος την Κυριακή – Νέα κίτρινη προειδοποίηση

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Êüóìïò ÷ñçóéìïðïéåß êáðÝëá ãéá íá ðáñáöõëá÷èåß áðü ôïí êáõôü Þëéï ðåñðáôþíôáò óôçí ðëáôåßá Åëåõèåñßáò, Ëåõêùóßá 29 Éïõëßïõ 2021.Ôïõò 41 âáèìïýò Êåëóßïõ Ýöôáóå óÞìåñá ç èåñìïêñáóßá óôçí Êýðñï êáé ç áöüñçôç æÝóôç ìáæß ìå ôçí õãñáóßá Ýêáíáí ôçí áôìüóöáéñá áðïðíéêôéêÞ. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Κίτρινη προειδοποίηση για «εξαιρετικά» ψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για την Κυριακή (31/07). Σύμφωνα με την προειδοποίηση, που θα ισχύει την Κυριακή από τις 1100 μέχρι τις 1700, η μέγιστη θερμοκρασία «αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 41 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά». Αυτή είναι 31η προειδοποίηση που εκδίδεται για το 2022 από την Μετεωρολογική Υπηρεσία pic.twitter.com/oGTrAtYXJ0 — CYMET (@CyMeteorology) July 30, 2022
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο