Ανέπεμψε το νόμο για την αναστολή εκποιήσεων ο Νίκος Αναστασιάδης

1 εβδομάδα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
InBusinessNews  25/11/2022 20:52 InBusinessNews  25/11/2022 20:52 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ανέπεμψε τον «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως ακινήτων (τροποποιητικό) (Αρ.4) νόμο του 2022» που αφορά την αναστολή της διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Ο νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 10 Δεκεμβρίου και με αυτόν επαναθεσπίζεται η αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η προτεινόμενη αναστολή αφορά κύρια κατοικία του χρεώστη, η εκτιμώμενη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000, επαγγελματική στέγη του χρεώστη με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000, αγροτεμάχιο του χρεώστη, η εκτιμώμενη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000. Σε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, ο Πρόεδρο&s...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο