Αναστολή δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων κύριας κατοικίας διευθέτησε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Την αναστολή δύο προγραμματισμένων εκποιήσεων για τις 12/3/2021 και 7/4/2021 αντίστοιχα κύριας κατοικίας δανειοληπτών, διευθέτησε το Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου Παύλου Ιωάννου, σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, η Διεύθυνση της οποίας, προχώρησε στην υιοθέτηση των σχετικών εισηγήσεών του. Σε σημερινό σημείωμα του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι, «ενεργώντας, για άλλη μια φορά, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, παρενέβη και πέτυχε την αναστολή της εκποιητικής διαδικασίας των ακινήτων, λαμβάνοντας, κυρίως, υπόψη του την πραγματική πρόθεση των δανειοληπτών για ορθολογική και άμεση διευθέτηση των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Τράπεζα, σε πλαίσιο δίκαιης ρύθμισης». Αναφέρει επίσης ότι, παρενέβη «ερειδόμενος επί των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών και επιπτώσεων που προκάλεσε η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού, τόσο για τους συγκεκριμένους δανειολήπτες όσ&omicro...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο