Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με πιθανή ανάγκη για πρόσληψη αριθμού Δεσμοφυλάκων Ορισμένου Χρόνου

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφορικά με πιθανή ανάγκη για πρόσληψη αριθμού Δεσμοφυλάκων Ορισμένου Χρόνου

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70 (Ι)/2016), πιθανόν να προκύψει ανάγκη για απασχόληση κατά τα έτη 2021-23 αριθμού Δεσμοφυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2) στο Τμήμα Φυλακών, ανάλογα με τις εγκριμένες και δικαιολογημένες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης, ώστε να συμπληρώνεται ο ανώτατος εγκεκριμένος αριθμός Δεσμοφυλάκων. Κατά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης η ανάγκη αφορά 9 Δεσμοφύλακες (8 άνδρες και 1 γυναίκα). Επισημαίνεται, ότι κατά την πιο πάνω περίοδο, ενδεχομένως να προκύψουν περισσότερες ανάγκες απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων καθώς και άλλες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως www.mjpo.gov.cy και στην Επίσημη Εφημερίδα, ημερομηνίας 02.04.2021, τεύχος  5340, σελ.397.

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά (σε ενιαίο αρχείο pdf) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λεωφ. Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία) με συστημένη επιστολή, σε φάκελο, με την ένδειξη «Θέση Δεσμοφύλακα», ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι τις 23 Απριλίου 2021.

(IK/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο