Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για στοιχεία νοσηλειών με βάση το ιστορικό εμβολιασμού τους

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για στοιχεία νοσηλειών με βάση το ιστορικό εμβολιασμού τους

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείαςγια ενίσχυση της διαφάνειας και της σωστής ενημέρωσης των πολιτών,αποστέλλονται τα στοιχεία νοσηλειών σε συνάρτηση του εμβολιαστικού τους ιστορικού.

Τα πιο κάτω στοιχεία των νοσηλευόμενων είναι μέχρι τις 20Ιανουαρίου 2022 και δεν συμπεριλαμβάνονται οι post COVID ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Τρέχουσες νοσηλείες κατά ιστορικό εμβολιασμού

 

%

Χωρίς ιστορικό εμβολιασμού

 

77%

Πλήρως εμβολιασμένοι (δύο δόσεις ή μία δόση για JJ)

 

3%

Πλήρως εμβολιασμένοι που έχουν παρέλθει 5 μήνες και δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της 2ηδόσης και από την ημερομηνία 1ηςδόσης για το JJ

 

10%

Μερικώς εμβολιασμένοι

 

1%

Έλαβαν την ενισχυτική δόση και νόσησαν σε λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της ενισχυτικής/3ηςδόσης

 

1%

Έλαβαν την ενισχυτική δόση και νόσησαν μετά από 14 ημέρες ήκαι περισσότερο από την ημερομηνία λήψης της ενισχυτικής/3ης δόσης (Οι ασθενείς είναι άνω των 62)

 

8%

Σύνολο

 

100%

(ΑΦ) 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείαςγια ενίσχυση της διαφάνειας και της σωστής ενημέρωσης των πολιτών,αποστέλλονται τα στοιχεία νοσηλειών σε συνάρτηση του εμβολιαστικού τους ιστορικού.

Τα πιο κάτω στοιχεία των νοσηλευόμενων είναι μέχρι τις 20Ιανουαρίου 2022 και δεν συμπεριλαμβάνονται οι post COVID ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Τρέχουσες νοσηλείες κατά ιστορικό εμβολιασμού

 

%

Χωρίς ιστορικό εμβολιασμού

 

77%

Πλήρως εμβολιασμένοι (δύο δόσεις ή μία δόση για JJ)

 

3%

Πλήρως εμβολιασμένοι που έχουν παρέλθει 5 μήνες και δύο εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της 2ηδόσης και από την ημερομηνία 1ηςδόσης για το JJ

 

10%

Μερικώς εμβολιασμένοι

 

1%

Έλαβαν την ενισχυτική δόση και νόσησαν σε λιγότερο από 14 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της ενισχυτικής/3ηςδόσης

 

1%

Έλαβαν την ενισχυτική δόση και νόσησαν μετά από 14 ημέρες ήκαι περισσότερο από την ημερομηνία λήψης της ενισχυτικής/3ης δόσης (Οι ασθενείς είναι άνω των 62)

 

8%

Σύνολο

 

100%

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο