Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για αναβολή των εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Ελληνικής Στενογραφίας

2 χρόνια πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για αναβολή των εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Ελληνικής Στενογραφίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίαςανακοινώνει ότι, λόγω κρούσματος και εφαρμογής των συνεπαγόμενων υγειονομικών μέτρων αναβάλλονται οι προγραμματισμένες για τις 14,15 και 16 Απριλίου 2021 εξετάσεις Ελληνικής Στενογραφίας και οι προγραμματισμένες για τις 19, 20 και 21 Απριλίου 2021  εξετάσεις Ελληνικής Δακτυλογραφίας.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών θα ανακοινωθεί έγκαιρα, σε μεταγενέστερο στάδιο. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης υπερισχύει της γραπτής ενημέρωσης που έχουν λάβει όλοι οι υποψήφιοι σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πιο πάνω εξετάσεων.

 ΙΠ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο