Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς

Σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας Αρχής, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών της πανδημίας, αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που αντικαταστάτης εκπαιδευτικός, κατά την περίοδο υπηρεσίας του σε δημόσιο σχολείο, νοσήσει με COVID-19, ο μισθός για τις ημέρες απουσίας που εμπίπτουν στην περίοδο αντικατάστασης, θα καταβάλλεται.  Επιπρόσθετα, οι ημέρες απουσίας του θα προσμετρούν για σκοπούς αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του.  

Ως εκ τούτου, οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιάζουν στον/στην Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας ή το μήνυμα που θα λαμβάνουν στο κινητό τους για την αποδέσμευσή τους.

Η εν λόγω οδηγία έχει άμεση ισχύ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο