Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το νομοσχέδιο που ενσωματώνει τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το νομοσχέδιο που ενσωματώνει τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Στην ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη, το νομοσχέδιο που ενσωματώνει της πρόνοιες τις Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

και που αφορά την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία

Μεθαύριο, Πέμπτη, 22 Απριλίου, οδηγείται στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και που ενσωματώνει τις πρόνοιες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το 2015 και την επικύρωσε το 2017.  Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημα όλων των κομμάτων.

Μετά από μελέτη και ευρύτατη δημόσια διαβούλευση, στην οποία κλήθηκαν να μετάσχουν πέραν των 50 οργανώσεων και φορέων που ασχολούνται με την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, καθώς και όλες οι κρατικές Υπηρεσίες που ασχολούνται με το χειρισμό υποθέσεων βίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  κατέθεσε, στη Βουλή, το εν λόγω νομοσχέδιο.  Το νομοσχέδιο σε σχέση με ζητήματα βίας κατά των γυναικών, αλλά και ενδοοικογενειακής βίας, εκσυγχρονίζει το δίκαιο, αυξάνει τις ποινές, περιλαμβάνει νέα αδικήματα, προσθέτει επιβαρυντικούς παράγοντες στην επιμέτρηση της ποινής και γενικά δημιουργεί ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που δίνει σημαντικό πέπλο προστασίας στα θύματα βίας.

Με λύπη παρατηρούμε ότι το ΑΚΕΛ, μέσω της βουλεύτριας του κας Σκεύης Κουκουμά, επιχειρεί να μειώσει την αξία ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου, το οποίο, εκτός των άλλων, αποτελούσε και δικό του διαχρονικό αίτημα.

Το ΑΚΕΛ εγείρει θέμα αναφορικά με τις επιφυλάξεις που κατέθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία και που αφορούν τη κρατική αποζημίωση στα θύματα και το καθεστώς διαμονής των θυμάτων.  Η απόφαση για κατάθεση επιφυλάξεων, λήφθηκε από την Υπουργική Επιτροπή Ισότητας (Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας) και την αντίστοιχη Τεχνική Επιτροπή, μετά από ενδελεχή μελέτη που έγινε σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.  Τυχόν άρση των επιφυλάξεων που έχουν τεθεί, θα πρέπει ν’ αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και ακολούθως απόφασης μεταξύ των συναρμόδιων φορέων καθώς και έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Οι επιφυλάξεις που κατατέθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία ισχύουν για περίοδο πέντε ετών, από τη μέρα που τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή στην περίπτωση της Κύπρου που τέθηκε σε ισχύ το 2018, οι επιφυλάξεις θα ισχύουν μέχρι το 2023 και δύναται να αρθούν με γνωστοποίηση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν προνοείται να τροποποιηθούν με τροπολογίες, όπως ισχυρίζεται η κα Κουκουμά.

Να σημειωθεί πως πολλά κράτη έχουν θέσει παρόμοιες επιφυλάξεις.

Παρά τις επιφυλάξεις, για την παραχώρηση άδειας παραμονής σε θύματα βίας, η Κυβέρνηση επιθυμώντας να διασφαλίσει την προστασία των θυμάτων εισήγαγε πρόνοια στο νομοσχέδιο, ώστε σε περίπτωση που το θύμα είναι αλλοδαπή/ός και η παραμονή της/του στη Δημοκρατία κρίνεται από τις διωκτικές αρχές απαραίτητη για σκοπούς συνεργασίας της για την ποινική διαδικασία, το Υπουργείο Εσωτερικών διασφαλίζει όπως παρασχεθεί στο θύμα προσωρινή άδεια παραμονής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε συνεννόηση με τις διωκτικές αρχές.  Το  υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δίνει, περαιτέρω, στα θύματα τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν αυτόνομη άδεια παραμονής είτε μέσω του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου, είτε μέσω  περί του «Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου».

Σε ό,τι αφορά το θέμα των αποζημιώσεων προς τα θύματα, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, το θύμα έχει αγώγιμο δικαίωμα αποζημιώσεων έναντι του δράστη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη του νόμου, η οποία διαπράχθηκε σε βάρος του και ο δράστης υπέχει αντίστοιχη αστική ευθύνη για την καταβολή ειδικών και γενικών αποζημιώσεων προς το θύμα για τη βλάβη που υπέστη ως άμεσο αποτέλεσμα του αδικήματος. Σημειώνεται, επίσης, ότι πέραν των προνοιών του νομοσχεδίου, τα θύματα βίαιων εγκλημάτων, μπορούν να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν αποζημίωση από το κράτος δυνάμει του περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμου.

Το νομοσχέδιο θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια της Αστυνομίας, για να επιτελέσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο το έργο της, αλλά πρωτίστως θα απλώσει σημαντικό δίκτυ προστασίας στα θύματα βίας.

Ας τεθούν στο περιθώριο οι όποιες σκοπιμότητες και ας επικρατήσει η λογική και η υπευθυνότητα, έτσι ώστε την ερχόμενη Πέμπτη, στην τελευταία συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής, το σημαντικό αυτό νομοσχέδιο, που αφορά την έμφυλη αλλά και ενδοοικογενειακή βία να ψηφιστεί.

(ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο