Ανακοίνωση του ΠΔΣ για την ψήφιση της τροποποίησης του Συντάγματος από τη Βουλή για χρήση της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής έλαβε σήμερα η τροποποίηση του Συντάγματος («Ο περί της Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022»), για εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο Εμπορικό Δικαστήριο, κατόπιν των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων. Το Εμπορικό Δικαστήριο θα έχει την επιλογή να επιτρέπει τη διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας και την καταχώριση των εγγράφων στην αγγλική γλώσσα, μετά από σχετικό αίτημα ενός εκ των διαδίκων και σε τέτοια περίπτωση ο δικαστής δύναται να καθορίζει την αγγλική γλώσσα, ασκώντας τη διακριτική ευχέρειά του, ως τη γλώσσα στην οποία θα διεξάγεται η διαδι...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο