Ανακοίνωση της Επιτρόπου Νομοθεσίας κας Λουίζας Χριστοδουλίδου Ζαννέτου για καταστροφή προσωπικών φακέλων

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση της Επιτρόπου Νομοθεσίας κας Λουίζας Χριστοδουλίδου Ζαννέτου για καταστροφή προσωπικών φακέλων

Η Επίτροπος Νομοθεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι στο Γραφείο της διατηρούνται προσωπικοί φάκελοι συνεργατών του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας των οποίων η ημερομηνία λήξης φτάνει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010. Στα πλαίσια εφαρμογής Προγράμματος Διαχείρισης Αρχείων, σύμφωνα με τους περί Κρατικού Αρχείου Νόμους 1991 μέχρι 2017 και Κανονισμούς και ως υποχρέωση που προκύπτει από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (ΕΕ) 2016/679, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας δεν δύναται να διατηρεί πλέον τους φακέλους αυτούς και συνεπώς θα προβεί σε καταστροφή τους.

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να παραλάβει οτιδήποτε σχετικό με τον προσωπικό του φάκελο, μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας μέχρι τις 12 Μαΐου 2020, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στη διεύθυνση:

Επίτροπος Νομοθεσίας

Γωνία Απελλή & Παύλου Νιρβάνα, 4ος όροφος, 1492 Λευκωσία

ή μέσω τηλεομοιότυπου: 22667055

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22873014

(IK/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο