Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για την έναρξη των εργασιών του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου της Μείζονος Λεμεσού

6 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας για την έναρξη των εργασιών του Μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου της Μείζονος Λεμεσού

Ο Δήμαρχος Λεμεσού και Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) κ. Νίκος Νικολαΐδης θα επιθεωρήσει τις εργασίες του μεγάλου Αντιπλημμυρικού Έργου της Μείζονος Λεμεσού την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 στις 11:00 π.μ. στην οδό Αρετούσας στην περιοχή Νέα Εκάλη του Δήμου Λεμεσού.

Το Έργο, αξίας 16,2 εκατομμυρίων Ευρώ (πλέον ΦΠΑ,) χρηματοδοτείται από το ΣΑΛΑ και από την Κυπριακή Κυβέρνηση και ανατέθηκε στην Κοινοπραξία IACOVOU – ZEMCO (SL) JOINT VENTURE.

To Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σωληνωτών οχετών μήκους 18km, τετραγωνικών οχετών μήκους 3km και 423 φρεατίων. Το Έργο εκτείνεται και στους πέντε Δήμους που βρίσκονται εντός των ορίων του ΣΑΛΑ.

Οι κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν την προηγούμενη βδομάδα και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 30 μήνες περίπου.

Το Έργο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο σχεδιασμό για συνολική αντιπλημμυρική προστασία της μείζονος Λεμεσού και μαζί με τα άλλα μεγάλα έργα που έχει ήδη τροχοδρομήσει το ΣΑΛΑ αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην εξάλειψη του προβλήματος των πλημμυρών στη Λεμεσό.

Μετά το πέρας της επιθεώρησης των εργασιών ο Δήμαρχος Λεμεσού θα προβεί σε δηλώσεις στα ΜΜΕ στο χώρο του εργοταξίου.

(ΙΚ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο