Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κας Ειρήνης Λοïζίδου Νικολαΐδου για τα 4 χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ανακοίνωση Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κας Ειρήνης Λοïζίδου Νικολαΐδου για τα 4 χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που μπήκε ο ΓΚΠΔ στη ζωή μας, στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ συμβάλλει στην εφαρμογή ομοιόμορφων και εναρμονισμένων κανόνων προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών και στην ενίσχυση της συνεργασίας των εποπτικών Αρχών. Επίσης, παρέχει οφέλη σε επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζοντας μία κοινή νομοθεσία και έχοντας επαφή με μία μόνο εποπτική Αρχή, μειώνουν τα διοικητικά τους κόστη.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το θεσμικό συλλογικό όργανο των εποπτικών Αρχών, εξέδωσε πολλές Καθοδηγητικές Γραμμές και Γνώμες, για την ομοιόμορφη εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Το Γραφείο μου, από τον Μάιο του 2018, μέχρι το τέλος Απριλίου του 2022, χειρίστηκε 1616 παράπονα, εκ των οποίων τα 415 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, 305 γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης και 74 εκτιμήσεις αντίκτυπου. Διενεργήθηκαν 425 έλεγχοι, εκδόθηκαν 163 Αποφάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €1,378,100. Επιπλέον, έτυχαν διαβούλευσης με το Γραφείο μου, 143 νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που αφορούσαν σε θέματα προσωπικών δεδομένων και απαντήθηκαν γραπτώς πληθώρα ερωτημάτων, εκ των οποίων, τα 1357 απαντήθηκαν άμεσα.

Από τους αριθμούς συνάγεται με ασφάλεια ότι οι πολίτες ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους, τα ασκούν και δεν διστάζουν να υποβάλουν παράπονα αλλά και προβληματισμούς για το αν κάτι αποτελεί ή όχι νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια λειτουργίας στη χώρα μας, έχει το βάρος της παρακολούθησης της εφαρμογής του ΓΚΠΔ.

Το Γραφείο θα συνεχίσει να εκτελεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, με προσήλωση στον πρωταρχικό του στόχο, που είναι η καλλιέργεια του ουσιαστικού σεβασμού της ιδιωτικότητας στην κυπριακή κοινωνία.

(ΕΚ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο