Ανακαίνιση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου

2 χρόνια πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Ανακαίνιση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου  Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ανακοινώνει προς το κοινό ότι τα Τμήματα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, Αποκοπών και Επανασυνδέσεων μεταστεγάζονται προσωρινά από τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 μέχρι και το Σεπτέμβριο 2021 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων «Παλιά Αποθήκη» του Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται στην πίσω πλευρά του κυρίως κτηρίου. Τούτο κρίνεται απαραίτητο λόγω των εργασιών που θα διεξαχθούν για την ανακαίνιση, συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Το κτήριο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας μετά την ενεργειακή του αναβάθμιση και την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων στην οροφή του θα καταστεί κτήριο ενεργειακής κλάσης Α και κτήριο πρότυπο για το Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα.  
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο