Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Απριλίου 2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Απριλίου 2021

Το Τμήμα Μετεωρολογίας, στην προσπάθεια του για αγρομετεωρολογική υποστήριξη της γεωργίας στον τόπο, θα εκδίδει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα ειδικό αγρομετεωρολογικό δελτίο με βάση το σχετικό πρότυπο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Το δελτίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα κλιματικά χαρακτηριστικά του μήνα, στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εποχική πρόγνωση του μήνα και στο τρίτο μέρος παρατίθενται προκαταρκτικά μετεωρολογικά στοιχεία προηγούμενων μηνών. Προκειμένου για τη κατανόηση των χρησιμοποιούμενων μετεωρολογικών όρων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και κατάλληλο γλωσσάρι μετεωρολογικών όρων.

Το εκδιδόμενο δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και ανανεώνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, ενώ η προσπάθεια εμπλουτισμού του θα είναι συνεχής.

Για το Αγρομετεωρολογικό Δελτίο Απριλίου 2021, πατήστε εδώ

(ΜΓ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο