Αδυναμίες, ελλείψεις και «εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους». Έκθεση Ελεγκτικής για Σύστημα Διαχείρισης Φόρων

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Αδυναμίες, ελλείψεις και «εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους» – Όσα εντοπίζει η Ελεγκτική στην Έκθεση για «Έλεγχο Συστήματος Διαχείρισης Φόρων» – Δείτε αναλυτικά

Στη δημοσιότητα η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Συστήματος Διαχείρισης Φόρων».

Όπως σημειώνει, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το Τμήμα παραμένει εκτεθειμένο σε μια σειρά από κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εισπρακτική του ικανότητα, τη συμμόρφωσή του με τη νομοθεσία και την αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στο σύστημα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο