34 επικίνδυνα προϊόντα εντοπίστηκαν στην αγορά – Οι συστάσεις της Υπηρεσίας Καταναλωτή

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα 03-09/05/2021 (RAPEX – Report 18) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 34 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy. Τα 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: ž   Ένα (1) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. ž   Εικοσιτέσσερα (24) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. ž   Τρία (3) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. ž   Τρία (3) στο Τμήμα Επιθ&eps...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο